602 440 187 kontakt@kocidom.org

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI TEL. 602 440 187

Jeżeli chcecie Państwo pomóc bezdomnym i porzuconym kotom przekażcie 1,5% swojego podatku wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000332425 koniecznie z dopiskiem „KOTY” w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%”. Uzyskane w ten sposób środki posłużą poprawie losu bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt.

WSTĘP…

Możliwość przekazania 1% została wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia organizacji mających status pożytku publicznego OPP.

Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mogą na dwa sposoby finansowo pomagać organizacjom pozarządowym. Jeden z tych sposobów to darowizna pieniężna (więcej informacji znajdziecie TUTAJ), a drugi to wskazanie przez podatnika organizacji pożytku publicznego, któremu państwo przekaże 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (należnego od tego podatnika). Obie te formy opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

NIE 1% TYLKO 1,5%

W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta ma zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

JAK PRZEKAZAĆ 1,5%

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

Po wyliczeniu, ile podatku będziecie mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1,5% należnego podatku w tym przypadku 0000332425. Bardzo ważne jest, aby w rubryce „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać hasło KOTY.

PIT 28

PIT 36

PIT 37

PIT 38

PIT 39

UWAGA!

1,5% nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika – to do kasy skarbu państwa wpada mniej pieniędzy. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego.

PAMIĘTAJ!

1,5% nie jest darowizną ani ulgą. Jest dyspozycją podatnika – osoby fizycznej – adresowaną do skarbu państwa, aby 1,5% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP.

UWAGA!

Możesz przekazać swój 1,5% na dowolną organizację pożytku publicznego (OPP). Fundusze otrzymane z tego tytułu są dla wielu fundacji i stowarzyszeń działających charytatywnie głównym źródłem dochodu. Jeśli nie wskażesz w dokumencie PIT żadnej organizacji pozarządowej pieniądze trafią do Skarbu Państwa.

1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP.

PAMIĘTAJ!

Wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

UWAGA!

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

FIRMY GODNE POLECENIA

Podoba Ci się ta strona? Możesz poinformować znajomych o istnieniu naszej Fundacji! Kliknij w poniższy przycisk i udostępnij wpis na portalu Facebook!